Jdi na obsah Jdi na menu

 Výsledek obrázku pro ZNAK MĚSTA bLATNÁ

 OSOBNOSTI V ČELE MĚSTA Blatná

 


Osobnosti v čele města – starostové (purkmistrové), jak jejich jména zachytili kronikáři města Blatná.


Až do roku 1848 obce české neměly vlastní samosprávy. Záležitosti obce spravovaly ve městech magistráty, na venkově patrimoniální úřady. Stačil jediný den památného roku 1848, aby nastal obrat k lepšímu. Na volání sjezdu sdružených společenských stavů 11. března 1848 ve Svatováclavských lázních v Praze odpověděl ve Vídni sám císař: „Máte mít svéprávnost v zemích českých, pedantství má být zrušeno a samospráva obcím navrácena“.
Podle prozatímního obecního zákona (ze dne 17. března 1849) bylo voleno obecní zastupitelstvo také blatenským občanstvem. Sestávalo z purkmistra, 2 radních, 8 výborů a početvedoucího. Takto zvolené zastupitelstvo převzalo obecní správu od bývalé představenosti a začalo samostatně úřadovat ještě téhož roku.

Prvním starostou (purkmistrem) města Blatná byl :
Antonín Hakl (1849 - 1857)

Josef Hammer (1857 – 1870)
Augustin Veselý (1870 – 1874)
František Masák (1875 – 1888)

Kamil Fontán a JUDr. Jaroslav Nízký – úřadující radní (1889 – 1891)

Následovali další zvolení starostové:

Augustin Stocký (1892 – 1899)
Rudolf Zdráhal (1900 – 1931)
Ing. Prokop Ptáček (1931 – 1938)
Josef Janovský (1938 – 1945)

Když převzal radní Rudolf Zdráhal úřad starostenský, prohlásil na schůzi obecního zastupitelstva dne 7. dubna 1900, že převzal úřadování s pevným odhodláním toliko ku prospěchu občanů a města pracovati a že očekává od členů představenstva i členů výboru solidární práci v tom směru Obecní zastupitelstvo si vytklo program pro další svojí činnost – na tehdejší dobu přece jen odvážný. Prvním bodem bylo školství a druhým bodem bylo chudinství.
Od té doby se datuje radikální hospodářský převrat v Blatné. V roce 1901 byla otevřena dokončená stanice železniční dráhy. (V červnu roku 1899 již byla dokončena trať ze Strakonice přes Blatnou do Březnice i s odbočkami z Blatné do Nepomuka a z Březnice do Rožmitálu a projel první vlak s parní lokomotivou). Přibývalo nových řemesel a živností. Byly založeny 2 továrny na obuv, velká koželužna, sladovna, několik středních podniků kamenických, truhlářských, strojnických, řeznických, krejčovských a pekařských. Možno říci, že v Blatné co dům tam živnostník. Zvelebení doznalo také zahradnictví. Nastala všeobecná zaměstnanost, zastavilo se vystěhovalectví a v roce 1910 poprvé po řadě desetiletí zaznamenán byl v městě Blatná vzrůst obyvatelstva.


Obecní zastupitelstvo ustavené v roce 1912 mělo následkem války jedno z nejdéle trvajících období, více než 7 roků. Po dobu první světové války (1914 – 1918) bylo postaveno mimo zákon. Občanům se ukládala nesnesitelná břemena, rekvizice dobytka, potravin, píce stíhaly jedna druhou, nastaly odvody mužů do války.Předsedové Městského národního výboru v Blatné:

Jakub Jíša vrchní dílenský ČSD (1945 – 1946)
Jan Chaloupka úředník ČSD (1946 – 1949)
Josef Křišťan přednosta poštovního úřadu ve výslužbě (1949 – 1950)
Josef Krhoun dílenský ČZ (1950 – 1952)
Josef Šnour cestář (1952 – 1953)
Jaroslava Batíková dosavadní kulturní referentka MNV (1953 – 1954)
Oldřich Kolář pracovník finančního odboru ONV (1954 – 1956)
Rudolf Zimmermann vlakvedoucí ČSD (1956 – 1960)
Josef Říha bankovní úředník (1960 – 1967)
Josef Bartoš technik (1967 – 1970)
Josef Mora učitel (1970 – 1976)
Jan Šilhan technik ČZM (1976 – 1984)
Ing. Václav Fous učitel (1984 – 1987)
Ing. Václav Křivanec technik v zemědělství-předseda JZD (1987 – 1990)

Starostové města:

  • Miroslav Kastner učitel (1990 – 1992)
  • Blanka Malinová učitelka (1992 – 1994)
  • Josef Hospergr technik (1994 – 2002)
  • Ing. Jiří Mikeš učitel-ředitel SOŠ (2002 – 2006)
  • Josef Hospergr technik (2006 - 2010)
  • Mgr. Bohuslav Navrátil učitel- ředitel ZŠ Holečkova (2010 - 2014)
  • Bc. Kateřina Malečková vedoucí sociálního odboru MěÚ (2014 - dosud)
 

Portrét

Facebook