Jdi na obsah Jdi na menu

O Z N Á M E N Í  O  K O N Á N ÍI. zasedání zastupitelstva obce Hajany


dne 19. 2. 2017 v 15,00 hodin na Obecním úřadu Hajany

 

Návrh programu jednání:

 

 

1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 11 ze dne 1.12.2016
5. Projednání změny v Rozpočtu obce Hajany 2017
6. Projednání Inventarizační zprávy obce Hajany za rok 2016
7. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1398
8. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1368
9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1418
10. Projednání poskytnutí daru na „babybox“
11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330040782/001
12. Projednání a jmenování členů Zásahové jednotky obce Hajany
13. Projednání odměny knihovnice
14. Projednání uzavření Dohody o provedení práce
15. Projednání a určení člena rady SOB za obec Hajany
16. Projednání Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
17. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
18. Různé


 

 

Vyvěšeno dne: 12. 2. 2017

Zdroj: web obce

 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook