Jdi na obsah Jdi na menu

Další díl - starostka versus Beranovi

 

Dopisy obce doručeny 11. října 2011

 

Obec Hajany


 

starostce Daně Vohryzkové

a zastupitelům

Hajany 73

388 01 Blatná


 


 

prostřednictvím e-podatelny
a na e-mailovou adresu obce Hajany

V Hajanech 14. října 2011


 


 

Ad:

odplocení pozemku č.j. 2011/110

kupní smlouva č.j. 2011/111

nájemní smlouva čj. 2011/112

vše ze dne 7. října 2011


  


 

Paní starostko, paní a páni zastupitelé,


 

Odplocení pozemku 1418


 

Vaše „smírčí řešení“ je jen další šikanou v řadě od roku 2007. Je to stejně nemravné a poťouchlé jako požadavek na nájemné ve výši 150,- Kč/m2 nebo vyklizení dvora.

Pobaveně jste v roce 2008 pozorovali, jak se plahočíme s odstraňováním stromů, křoví a renovaci starého plotu (spíše zchátralé ohrady).
O rok později jste v klidu pozorovali, jak plot stavíme znovu poté, kdy v červenci 2009 na dvůr a na maštal padla obecní lípa. Stále jsme věřili příslibu, že pozemky užívané třemi generacemi majitelů domu č. 47 min. od roku 1937, nám obec prodá. Stejně jako prodala všem ostatním majitelům nemovitostí v obci a k.ú. Hajany, kteří dle zjištění při obnově a digitalizaci k.ú. užívali části či celé obecní parcely.

Víte lépe než my, že to byli minimálně tyto případy:


Nám známé realizované prodeje obecných pozemků - za 35 Kč/m2

v letech 2007-2011


 

2007

V zápisu 13/2007 ze dne 7.12.2007 v části „došlá pošta“ jen zmíněny prodeje – Wagnerovi, Lepič, Minaříková


 

2008-2011


 

část p. p. 930/5 Loula

část p.p. 209/10 Kuželka

část p.p. 930/1 Kuželka

celá st. p. 72/2 Benediktovi (Řečice)

celá p. p. 930/10 Bláhová

část p. p. 930/5 Štěpán

část p. p. 930/4 Kulhánkovi


 

část p. p. 225/7 Penzion Boudová – nemovitost komerčně využívána

celá st. p. 56/1 Penzion Boudová - 117m2 - nemovitost komerčně využívaná + stodola na parcele za 1,- Kč (sděleno nám starostkou na jednání)


 

část. p. p. 66/2 Gažůrovi

část p. p. 65/6 Mrkvička -

část p. p. 66/2 Jestřab

část p. p. 930/5 Duchoňová


 

celá p. p. 65/11 Penzion Hajanský ráj - nemovitost komerčně využívána

celá p. p. 65/12 Penzion Hajanský ráj – detto


 

celá p. p. 1414 Chadim


 


 


 

Pronájmy:


 

Pronájem – známo a zveřejněno – parcela 209/2 (část – neznámo jak velká) na dobu neurčitou za 50,- Kč za rok.


 


 

Zápis na: https://picasaweb.google.com/v.f.beran/DokumentyKDalsimuKoluJednaniOPozemcichBeranovi?authuser=0&feat=directlink

pozn. Námi užívané pozemky viz usnesení 92/2007


 

Vaším „smírčím návrhem“ se těšíte na další zábavnou podívanou: Beranovi budou bourat, co dvakrát zbudovali a potřetí stavět plot o 2 metry dál.Ať všichni vidí, že paní starostka je tu pánem a kdo se příčí, znelíbí nebo není vhod, ten to schytá.


 

Píšete, že obec potřebuje 2 m od „silnice“ pro inženýrské sítě. Silnicí se předpokládáme rozumí p.p.č.1119, která je v majetku Jihočeského kraje – správa silnic. Až do roku 2009 byla krajnice v majetku obce Hajany. Touto krajnicí (travnatá část mezi silničním tělesem a plotem či zdí) již vedou sítě. Je to podzemní el. vedení NN a kanalizace.

Není známo, jaké další inženýrské sítě obec zde plánuje (plyn už je veden jinudy), v připravovaném územním plánu není v této oblasti zaznamenán žádný záměr.

Takže pokud bychom využili této velkorysé nabídky znamenalo by to:

-zbourat a znovu postavit plot,


 

  • zaplatit zaměření, výtýčení a geometrický plán na rozdělení parcely 1418 na dvě nové (už jsme dva geometrické plány zadané obci v době, kdy se tvářila, že pozemky prodá, zaplatili).

  • získali bychom parcelu, kde plot by začínal na zdi v jedné třetině maštale a končil u parcely zahrady s tím, že navázání dvora na zahradu by se zúžilo na 160 cm,

  • koupit za v návrhu neuvedenou cenu, která jak předpokládáme, by nebyla stejná jako pro ostatn í – viz cena za parcelu pod naší maštalí

  • zaplatit vklad do katastru


 

Obec pronajmout pozemek za státem stanovenou cenu odmítá, přestože by zůstal v jejím vlastnictví a nebránilo by nic umístit tam třeba ropovod.

Prodat nám celý užívaný pozemek jako ostatním – nepřipadá v úvahu.

Touto transakcí získá obec :

  • parcelu o velikosti cca 2 x 19 m u silnice – zub v linii stávajících parcel č. 95, 1418 a 60/1

  • předpokládaný dojem, jak jsou vstřícní a štědří

  • výše uvedené pobavení, jak se pachtíme,

  • rozpočet zachraňující částku za prodanou parcelu


 

K upozornění o tom, jaké má starostka pravomoce citujeme část z vyjádření Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR:


 

Zastupitelstvu obce je na základě zákona vyhrazeno rozhodování pouze v některých případech (viz § 102 odst. 4 zákona o obcích). Starosta obce nicméně tyto pravomoci nevykonává jako vyhrazené, jako je tomu v případě rady obce, jež je kolektivním orgánem. Proto se v obcích, v nichž se rada nevolí, neuplatní omezení plynoucí z ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích a zastupitelstvo si může vyhradit také rozhodování v otázkách nájemních smluv. Záležitost nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné se v případě obce Hajany, v níž se rada obce nevolí, zabývá zastupitelstvo obce jako k tomu příslušný orgán.“


 

Takže nejen paní starostka, ale i vy, paní a pánové zastupitelé – spoluobyvatelé a v širším slova smylu sousedé – jste podepsáni pod všemi stanovisky a rozhodnutími týkajícími se nejen této „kauzy Beranovi“.


 

Dohoda o narovnání


 

Znovu potvrzujeme, že požadovanou úhradu za užívání dvora zaplatíme, „Dohodu o narovnání“ podepíšeme jen, doložíte-li nám, že ji podepsali i ostatní uživatele obecních pozemků, kterým obec tyto prodala od roku 2007 – viz výše uvedený seznam. Dojímá nás Vaše péče o naší právní ochranu, ale vy už si to účetně určitě vyřešíte, zapište to třeba jako sponzorský dar.


 

Závěr


 

Předejte záležitost věci p.p. 1418 v k.ú. Hajany u Blatné soudu a rádi se seznámíme a dále budeme jednat s Vaším právním zástupcem. Nezapomeňte ho upozornit, že parcely 65/6 (obecní pozemková parcela na které stojí část domu č.p.47 a dvůr, později změněna KÚ Strakonice na st.p. 95 a na zásah KI České Budějovice znovu změněna na dvě parcely st.p.č. 95 a poz.p. 1418) st. p. 37, p.p. 60/1, p.p. 65/9, 65/10, 65/11 i 38/1 byly od r. 2008 do r. 2010 předmětem dvou řízení u KÚ Strakonice, následně u KI České Budějovice, který ukončil řízení svým rozhodnutím č.j. ZKI-O-23/110/2010 ze dne 13.7.2010.

-----------


 


 

Kupní smlouva st. p. 95 k.ú. Hajany u Blatné


 

Jak už jsme Vám sdělili, kupní smlouvu na st. p. 95 k.ú. Hajany u Blatné podepíšeme a zaplatíme v listopadu t. r. Kolek ne, snad až v prosinci nebo lednu, budete muset počkat se žádostí o zapsání do KN. Naše důchody jsou 2x cca 5000,- Kč, což je přesně tolik, kolik dostáváte, paní starostko, měsíčně za péči a starostlivost o klid v obci a příjemné bydlení obyvatel obece Hajany.

Smlouva, kterou podepíšeme bude ta, kterou jste nám zaslala 15. září 2011 a jestli se Vám to nehodí, tak to dejte taky k soudu.

Žádali jsme Vás, aby text kupní smlouvy byl odsouhlasen zastupitelstvem – zatím se tak nestalo.

Možná nás časem dotlačíte k tomu, abychom v kupní smlouvě podepsali, že nejen dobrovolně, ale i s vděkem a nadšením kupujeme za Vaší cenu, ale není tomu tak. Cenu pouze respektujeme.


 

Tlumočíte zde současně stanovisko Kontrolní komise, na kterou jsme se obrátili. Děkujeme za informaci, ale Vy nejste Kontrolní komise, tak předpokládáme, že jednala a bude nás sama informovat resp. nám odpoví na podání.


 

-----------


 

Nájemní smlouva č. 1/2011


 

Respektujeme Vaši úzkostlivost ve věci pořádku v účetnictví, budeme platit 1x ročně. Pronájem těchto rohů zahrady (p.p.65/10 a část 65/11 dle zvýrazňovače na příloze = 10m2) je jediné, co zatím obec ve prospěch našeho bydlení oželela a potvrdila snad nezpochybnitelně. Nadále trvá náš zájem těchto 10m2 koupit, veďte to laskavě v patrnosti.


 

Berte toto naše vyjádření také jako poslední.


 


 

S pozdravem


 

Věra a František Beranovi, Hajany č.p. 47, 388 01 Blatná


 


 

Na vědomí:

elektronicky: apeskova@mvcr.cz
ad č.j. MV-59622-11/ODK-2011


 

všechny zmiňované  i nezmiňované dokumenty k věci :
 klikněte a čtěte


 


 

dokumenty k dalšímu kolu jednání o pozemcích - Beranovi

Další prodej v r. 2011 - p.p.1117/2  část bývalé 61/2 s vyjímkou dvou malých částí, kde bylo smluveno přemeno užívání - prodáno až k parcele silnice (žádný 2metrový pruh pro inž. sítě!!!).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Portrét

Facebook